Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 3 of 3 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Ström"
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet skriver denne OH Ström till (nuv.) länsstyrelsen och vill att den inkomsttaxering som Konsul Johan August Bergman (d.y.) AB Bergman Hummel & Co lämnat, skall granskas då han anser att man inte redovisat alla inkomster från försäljningen av Koskullskullars gruvor.
Keywords: kalix id 367-370; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; ström; länsstyrelsen; bergman; hummel; koskullskulle
Downloads: 19
[texts]Järnvägsfrågan - Filipsborgsarkivet
O.H.Ström skriver till sin vän P.A. Svanberg att det blir nog nödvändigt att motionera om järnväglinjens sträckning i synnerhet då han nu träffat en militär som visat sig villig att anföra uteslutande militära skäl för att banan inte skulle dras i en rakare linje mot Haparanda.
Keywords: kalix id 546-548; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare o.h. ström; kalix mottagare p.a. svanberg
Downloads: 47
[texts]Järnvägsfrågan - Filipsborgsarkivet
O.H.Ström skriver till sin vän P.A. Svanberg om det förestående riksdagsbeslutet om en framtida järnvägs sträckning fråmn Morjärv till Haparanda. O H Ström anser att sträckningen Morjärv - Lappträsk - Karungi - Haparanda tycks vunnit största stödet, med hänvisning till militära och försvarmässiga argument. Medan Kalix kommun och andra berörda tätorter önskat en annan sträckning som skulle dras närmare kusten mellan Haparanda och Morjärv...
Keywords: kalix id 543-545; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare o.h. ström; kalix mottagare p.a. svanberg
Downloads: 38
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)